แท็ก "กำลังทางอากาศ"

ผบ.ทอ. เปิดแข่งปฏิบัติการทางอากาศ โชว์แสดงความพร้อมรบอากาศยานไทย

แสนยานุภาพทัพฟ้า "บิ๊กตุ๊ด" เปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2566 และสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคง และการบรรเทาสาธารณภัย