แท็ก "การศึกษาชัยภูมิ"

ปลื้มการศึกษาชัยภูมิ

จากการมาร่วมงาน พบว่า ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ใน จ.ชัยภูมิ มีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ดี เช่น เรื่องทักษะอาชีพ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับอาชีวศึกษา จ.ชัยภูมิ จัดการเรียนการสอน