แท็ก "กวีนิพนธ์"

ประวัติ ปาลิดา ผลประดับเพ็ชร์ เจ้าของรางวัลซีไรต์ 2565 ประเภทกวีนิพนธ์

ประวัติ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ มีผลงานกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลหลายรางวัล และล่าสุดได้รับรางวัลซีไรต์ ในปี 2565 ประเภทกวีนิพนธ์ จากเรื่อง “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้”